איך זה עובד

לאחר פנייתו של הלקוח מבצעת ליברה בדיקה ראשונית – האם התיק עומד בדרישות הסף לבחינת אפשרות למימון ההליכים המשפטיים. במקרה שבו הבדיקה הראשונית מעלה תשובה חיובית, מועבר התיק לבחינה מקצועית של צוות בודקי התביעות הייעודי (כרוך בתשלום חד-פעמי).
הצוות בוחן את מכלול הנסיבות בתיק ועורך לו אנליזה מקיפה, ולאחר מכן מתבשר הלקוח אם תיקו עומד בקריטריונים הנדרשים להמשך בחינת ליברה את מימונו. אם צוות הבדיקות מקבל החלטה חיובית, עובר התיק לאישור סופי של ועדת ההשקעות ובמקביל מנוסח הסכם התקשרות עם הלקוח.
ועדת ההשקעות שוקלת ובוחנת מגוון פרמטרים ובהתאם להם מחליטה אם לאשר את מימון ההליך המשפטי. אם ועדת ההשקעות ממליצה לליברה לממן את התביעה, נחתם הסכם ההתקשרות בין ליברה ללקוח ולעורך דינו בנוגע למימון.

במהלך ההליכים המשפטיים מעבירה ליברה ללקוח, לעורך דינו, ליועצים והמומחים או לבית המשפט את המימון הנדרש בהתאם לאבני הדרך שהוגדרו בהסכם ביניהם. במקרה של מתן פסק דין לטובת הלקוח יחולקו כספי הזכייה בהתאם להסכם.