שאלות ותשובות

מדוע אתם גובים דמי פתיחת תיק גם במקרה שבו אתם דוחים את בקשתנו למימון?
אם אנחנו מפסידים בתביעה, האם אנחנו חייבים להחזיר לליברה את ההוצאות?
באילו מקרים אפשר לפנות לליברה?
האם ליברה מייצגת אותנו בבית המשפט?
האם אני כתובע בוחר את עורך הדין שייצג אותי במשפט?
באילו מדינות ליברה מממנת הליכים משפטיים?