מה אנחנו עושים

המודל שמציעה ליברה יוצר מצב של win-win ("כולם זוכים") במערכת המשפט:

תובעים פוטנציאליים

שבעבר נאלצו לוותר על תביעתם בשל היעדר יכולת לממנה, יכולים מעתה לרתום לעזרתם את ליברה ולפנות לערכאות השיפוטיות בלי לחשוש מהנטל הכלכלי.

משרדי עורכי דין

נהנים מהגדלת היקף העבודה שכן הם מקבלים יותר תיקים איכותיים לייצוג ואינם נאלצים להתמודד עם קשיי גבייה.

ליברה

נהנית מפירות השקעתה במקרים שבהם התביעה זכתה בבית המשפט או שהתובע השיג את מבוקשו עוד טרם ההתדיינות.

בשורה התחתונה יוצרת החברה מצב שבו יותר תביעות מוצדקות מוגשות לבתי המשפט, ואילו תביעות בעלות סיכויי הצלחה נמוכים מאובחנות ככאלו מראש ולא מקבלות מימון, ולכן הגשתן עשויה להימנע.