מדוע זה כדאי

תובעים
עיניים בוחנותמיטב המוחות נרתמים עבורכם לבחינת התיק לצורך הערכת הסיכויים והסיכונים.

גב רחב אתם, התובעים, חוסכים מעצמכם סיכונים כספיים שכן ליברה נושאת בנטל הכלכלי הכרוך בהליכים המשפטיים.

עורף תומך
הצלחת התביעה היא הצלחת ליברה ועל כן לצד הייצוג המשפטי שמספק לכם עורך הדין שלכם אתם נהנים מליווי ותמיכה של ליברה.


רגליים יציבותההתקשרות עם ליברה מעניקה 'תו איכות' לתיק, המשקפת מראש את סיכויי ההצלחה של ההליך טרם הכניסה אליו.

משרדי עורכי דין
רווח מובטחליברה היא שמחויבת לתשלום שכר הטרחה שלכם.

חוסן כלכליכספי ההשקעה של ליברה וחוסנה הכלכלי מאפשרים להמשיך לייצג את הלקוח ולהשקיע בתביעה גם במהלך אירועים לא צפויים.
שיפור יכולת החיזוי
הבחינה המקדמית שעורכת ליברה משפרת את יכולת החיזוי שלכם לגבי תוצאות ההתדיינות המשפטית.

הגדלת כמות התיקיםהודות למימון של ליברה משרדכם יקבל יותר תיקים בעלי פוטנציאל.