השופט בדימוס יהודה זפט

חבר בוועדת ההשקעות הישראלית
יהודה זפט הינו חבר בוועדת ההשקעות הישראלית של ליברה
יהודה זפט כיהן בעברו כסגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב וכסגן נשיא בית משפט השלום בנתניה והינו בוגר לימודי משפטים באוניברסיטה העברית.
מאז הוקם בית המשפט לעניינים מנהליים שימש כשופט מנהלי, ובמסגרת זו דן בעתירות מנהליות.
לאחר פרישתו שימש כיו"ר הוועדה הסטטוטורית לאישור מינוי עורכי דין בחברות ממשלתיות, כחבר בוועדה המייעצת לשר המשפטים בנושא סדר הדין האזרחי ובוועדה סטטוטורית לקביעת יעדים לרשות הפטנטים.

עפר פירט, עו״ד
יו"ר ליברה ומייסד
יריב שנפ, אל"מ (מיל')
מנכ״ל ומייסד
השופט סלים ג'ובראן,
המשנה לנשיאה בדימוס
יו"ר ועדת ההשקעות הישראלית
השופטת בדימוס
ד"ר דרורה פלפל
חברה בוועדת ההשקעות הישראלית
השופט בדימוס
ד"ר עדי זרנקין
חבר בוועדת ההשקעות הישראלית
פרופ' ציפורה כהן
חברה בוועדת ההשקעות הישראלית
ג׳יימס ארווין, עו״ד
יו"ר ועדת ההשקעות הבין לאומיות
אורן הירש, עו״ד
יועץ משפטי (CLO)